Sadelinpassning

 

Jag är kvalificerad sadelinpassare i Nordiska Sadelmakarkåren.

 

Alla hästar är individer. En häst behöver rätt förutsättningar för att prestera maximalt. Den sadel som passar en, behöver inte passa en annan. En rätt anpassad sadel ger hästen bogfrihet och den fördelar tyngden från ryttaren över en så stor yta som möjligt så att tryckskador undviks. Sadeln ska passa både din häst och även dig som ryttare. Jag kan hjälpa dig att se om din befintliga sadel ligger rätt eller hjälpa dig att passa in en ny. Jag kan komma hem till ditt stall där vi i lugn och ro passar in din sadel.

 

Kontakta mig gärna för tidsbokning.

 

Pris för sadelinpassning 600 kr/häst plus reseersättning 50 kr/mil.